چهارشنبه, 14 خرداد 1399
  • ساعت : ۱۴:۴۰:۲۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۳/۰۲/۲۲ 
پاسخ به سوالات و ابهامات طرح پرداخت مبتنی بر عملكرد در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشكی البرز

پاسخ به ابهامات و سوالات پیرامون اجرای طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی البرز

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.4.0.0